تبلیغات
بیماری های قلب کودکان در ایران - آنژیوگرافی چیست؟

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی دو نوع است:

1-    آنژیوگرافی تشخیصی

2-    آنژیوگرافی درمانی

در آنژیوگرافی تشخیصی علاوه بر اندازه گیری فشارها و میزان اکسیژن حفره های قلب و عروق با تزریق ماده حاجب از قلب تصویربرداری می شود و در نهایت نوع بیماری قلبی تشخیص داده می شود و در مورد نوع عمل جراحی تصمیم گیری می شود.

در آنژیوگرافی درمانی بخشی از بیماری های مادرزادی قلب بدون این که نیاز به جراحی بیمار باشد قابل درمان می باشد. آنژیوگرافی درمانی شامل موارد زیر می باشد:

1-    والووپلاستی

2-    آنژیوپلاستی

3-  قرار دادن پروتزهای مخصوصی در داخل قلب یا عروق

در والووپلاستی دریچه هایی که دچار تنگی می باشد از طریق زدن بالون باز می شوند.

در آنژیوپلاستی عروقی که تنگی دارند مانند شریان آئورت (کوآرکتاسیون آئورت) یا رگ های قلب با زدن بالون باز شده و این امکان وجود دارد که پس از زدن بالون در صورت نیاز استنت نیز قرار داده شود تا بدین ترتیب عروق مربوطه تا حداکثر ممکن باز شده و در آینده نیز امکان بازتر کردن آن باشد. تصویر آنژیوگرافی

علاوه بر موارد فوق از طریق آنژیوگرافی می توان سوراخ های داخلی قلبی مثل سوراخ بین دهلیزها و برخی از سوراخ های بین بطنی را مسدود کرد که این کار با قرار دادن وسیله ای به نام Amplatzer صورت می پذیرد. انتقال این وسیله به داخل قلب از طریق لوله های مخصوصی به نام کاتاتر که وارد رگ بیمار می شوند صورت می گیرد. همچنین بستن مجرای شریانی باز مانده (PDA) که یک بیماری نسبتاً رایج قلبی مادرزادی است از طریق اتصال Amplatzer یا Coil صورت می گیرد.

کویل Coil شبیه یک سیم پیچ خورده است که علاوه بر بستن PDA برای بستن عروق غیر طبیعی دیگر نیز کاربرد دارد.