تبلیغات
بیماری های قلب کودکان در ایران - توانمندی های فوق تخصص قلب کودکان چیست؟

خدماتی که یک فوق تخصص قلب توانمند می تواند به بیماران خود ارائه دهد عبارتند از :

1)اقدمات تشخیصی از طریق :

   الف) اکوکاردیو گرافی قفسه سینه جهت کودکان و جوانان.

   ب)اکوکاردیوگرافی جنین جهت بررسی بیماری های قلب جنین .

   ج) آنژیوگرافی و کاتاتریزاسیون تشخیصی.

   د)بررسی ریتم قلب از طریق نوار معمولی و 24 ساعته و مطالعه از طریق کاتاتریزاسیون ( مطالعه الکترو فیزیولوژی).

2)اقدامات درمانی :

   الف) درمان دارویی بیماری های قلبی.

   ب) رفع نقایص قلبی از طریق آنژیوگرافی بدون انجام جراحی باز.

   ج) درمان اختلالات ضربان قلب با سوزاندن مسیر های الکتریکی غیر طبیعی قلب از طریق آنژیوگرافی(Ablation).