تبلیغات
بیماری های قلب کودکان در ایران - تماس با ما

مشخصات فردی:

دکتر محسن شهیدی

فوق تخصص قلب کودکان و جوانان

فلوشیپ بیماری های تنفسی از کانادا

عضو انجمن قلب ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

دارای بورد فوق تخصصی

راه های تماس:

m.shahidi2010@gmail.com

شمار ه های مطب

0871-3282314

0871-3230287