تبلیغات
بیماری های قلب کودکان در ایران - فیلم

اکوکاردیوگرافی جنین

 

[http://www.aparat.com/v/ZSMTC]

اکوکاردیوگرافی جنین

[http://www.aparat.com/v/i83Ry]