تبلیغات
بیماری های قلب کودکان در ایران - برگزاری اولین همایش بیماری های قلبی مادرزادی در منطقه غرب کشور در شهرستان سنندج

* برگزاری اولین همایش بیماری های قلبی مادرزادی در منطقه غرب کشور در شهرستان سنندج


به حول و قوه الهی اولین کنفرانس علمی در خصوص بیماری های قلبی مادرزادی در منطقه ی غرب کشور در شهرستان سنندج برگزار گردید.

 در این همایش که در تاریخ پنجم خرداد سال جاری اجرا گردید سخنرانان برجسته ی فوق تخصص قلب کودکان از انجمن قلب کودکان ایران حضور به هم رساندند طی این اجلاس درمورد چهار چوب بیماری های قلب مادرزادی و آخرین پیشرفت ها و تکنیک های جدید در درمان این دسته از بیمارهای قلبی بحث گردید.

 برگزار کننده این همایش دانشکاه علوم پزشکی کردستان و دبیر کمیته علمی سمینار  دکتر محسن شهیدی بودند، که با شکوه ویژه ای و با استقبال مدعووین برگزار گردید.

   دعوت شدگان در این اجلاس کلیه ی پزشکان متخصص کودکان، داخلی، قلب، جراحی، بیهوشی، زنان و عمومی بودند.